2681072162 6973303504 Μαξίμου Γραικού 3 - Άρτα info@be-green.gr

Be Green
Προϊόντα Βιοτεχνολογίας

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Με τη χρήση των προϊόντων περιβαλλοντικής βιοτεχνολογίας της εταιρείας μας στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού, δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων αυξάνοντας την συνολική απόδοση του βιολογικού καθαρισμού επιτυγχάνεται:

Δυνατότητα μετατροπής της λυματολάσπης σε ποιοτικό λίπασμα (εδαφοβελτιωτικό)


πατήστε πάνω στις φωτογραφίες που ακολουθούν για να μάθετε λεπτομέριες των προϊόντων μας.

 

 

 

 

Μαξίμου Γραικού 3, Άρτα
Τηλέφωνο: 2681072162 , Κινητό: 6976303504
E-mail: info@begreen.gr