2681072162 6973303504 Μαξίμου Γραικού 3 - Άρτα info@be-green.gr

Be Green
Προϊόντα Βιοτεχνολογίας

ΓΛΥΚΑ & ΑΛΜΥΡΑ ΥΔΑΤΑ - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Με τη χρήση των προϊόντων περιβαλλοντικής βιοτεχνολογίας της εταιρείας μας σε θάλασσες, λιμνοθάλασσες, λίμνες, δεξαμενές νερού και ιχθυοκαλλιέργειες επιτυγχάνεται:   

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΛΥΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ - AGUA CB:
Οι μικροοργανισμοί που περιέχει το προϊόν βοηθούν στη φυσική διάσπαση των σχηματιζόμενων οργανικών ιζημάτων  σε θάλασσες, λιμνοθάλασσες, λίμνες ή δεξαμενές νερού. Υποστηρίζουν την υγεία των υδρόβιων ζώων, εξαλείφουν την ύπαρξη  των κυανοβακτηρίων, ενισχύουν τη φυσική αποδόμηση των νεκρών φυκιών  και των  περιττωμάτων  από τα  ψάρια και γενικά συμβάλλουν στο βιολογικό καθαρισμό και την απολάσπωση γλυκών και αλμυρών υδάτων.

 


πατήστε πάνω στις φωτογραφίες που ακολουθούν για να μάθετε λεπτομέριες των προϊόντων μας.

 

 

 

Μαξίμου Γραικού 3, Άρτα
Τηλέφωνο: 2681072162 , Κινητό: 6976303504
E-mail: info@begreen.gr