2681072162 6973303504 Μαξίμου Γραικού 3 - Άρτα info@be-green.gr

Be Green
Προϊόντα Βιοτεχνολογίας

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Με τη χρήση των προϊόντων περιβαλλοντικής βιοτεχνολογίας της εταιρείας μας, sannistry το οποίο καλύπτει την απαίτηση ¨καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές BAT (Best Available Techniques)¨ σε πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές μονάδες επιτυγχάνεται:   


πατήστε πάνω στις φωτογραφίες που ακολουθούν για να μάθετε λεπτομέριες των προϊόντων μας.

 

Μαξίμου Γραικού 3, Άρτα
Τηλέφωνο: 2681072162 , Κινητό: 6976303504
E-mail: info@begreen.gr